بی جملگی…

یپیش نوشت: محدودیت… تنها..  کویر.. آسمان.. شب.. ستاره.. قطب.. آرزو.. تو.. ماه.. زمان.. خوب.. سفر.. من.. کتاب.. آبی.. روز.. دریا.. جاده.. کوه.. آرامش.. موزیک.. زیبا.. سلام.. آب.. شعر.. سنگ قبر.. گل.. صدا.. سفیدی.. کتاب.. مرگ.. روشنایی.. بی نهایت.. پ.ن ۱ : نشد که جمله هایی بسازم که توش این کلمات باشن و مفهومی که خودم در نظردارم رو هم شرح بدن. در هر صورت کسی متوجه نمی شد. الان هم فرقی نکرد. پ.ن ۲ : خیلی از مفاهیم تو ذهنم

ادامه خواندن %s

Site Footer