عادت نکنیم ، تغییر کنیم

از ابتدای هفته، هوا رو به خنکی است و گهگاه نسیمی پاییزی صورت آدم را نوازش می دهد. امسال با اینکه هوا گرمتر از تابستان‌های گذشته بود، اما خنکی این چند روز تمام آن گرماهای سوزان و شرجی بودن‌های ماه‌های قبل را از یادمان برد. همکارهایم دیگر غر نمی‌زنند و حتی پیش بینی می‌کنند که زمستان سختی در پیش است چرا؟ چون هوا از ابتدای شهریور خنک شده. تو گویی این خنکی هوا مزیتِ دیگری ندارد و تنها هشداری است

ادامه خواندن %s

Site Footer