دلتنگی های المپیادی

اذیتم کردن… خیلی. مسولان، فنی حرفه ای و… همیشه از آشناهامو کسایی که بهشون اعتماد داشتم ضربه خوردم. این بار هم همینطور. من که این همه علاقه مند بودم، این همه کار می کردم، حقم نبود باهام اینطور رفتار کنن. زنجان رو دوست ندارم. درسته همه جا آدمای خوب و بد وجود داره، اما اینجا فقط آدم بداشنون به پست من خوردن. من که خیلی کم نمی خوابم، اما تو یکی دو ساعتی ام که می خوابم انقدر کابوس و

ادامه خواندن %s

Site Footer