آزادم یا…

من آزاد آفریده شده ام. خدا مرا آزاد آفریده . پس چرا این گونه در بندم. چرا مدام از زندانی به زندان دیگر برده می شوم و ناچار به ماندن در آنجا. من آزاد آفریده شده ام و تنها. حال اینکه این جهان چه جهانی است که نه تنهایم و نه آزاد. خدای من کجاست… خالق من… مرا می بیند که چگونه در رنج و عذاب گرفتار آمده ام. صدای ناله و فغان مرا می شنود که هر شب در

ادامه خواندن %s

زمان می گذرد …

زمان می گذرد … انسان گام بر می دارد … زمان می گذرد … انسان به مرگ … به تباهی … به نیستی … به نابودی نزدیک می شود … و … زمان می گذرد… انسان به تزلزل می رسد … به  انحطاط کشیده می شود و … زمان می گذرد … و وضع بدتر می شود … بد تر از پیش … و … و مضحک این که انسان از این وضع هیچ درک نمی کند … گویی درکی

ادامه خواندن %s

یک شب

ساعت ۳.۴۲ دقیقه است که چراغ اتاقمو خاموش می کنم. رو تختم دراز می کشم. صاف زیر پتو می خوابم. مثل مرده ای که با آرامش دراز کشیده. دستام رو هم صاف و در منتها علیه بدنم دراز می کنم. خوابم نمی یاد. صبح امتحان دارم، خوب خوندم. پر از فکر و خیالم. اول سعی می کنم که سقف اتاقم رو بردارم. سعی می کنم آسمون رو مجسم کنم. سعی می کنم صورت های فلکی و ستاره ها رو ببینم.

ادامه خواندن %s

دنیای مبهم

زمان می گذره.  بدون اینکه بتونی روش کنترلی داشته باشی. خوب، بد… فرقی نداره. در هر صورت می گذره. خوب و بد هم معنای مشخصی ندارند. در واقع هیچ چیز معنای دقیق و مشخصی نداره. و این خیلی بده، خیلی. حتی این خیلی بد هم دقیقا معلوم نیست چقدر بد یا … “مبهم … تو یه دنیای مبهم با مفاهیم مبهم در حال زندگی کردن هستم.”

می شه حس کرد

کلمات زیادی وجود دارند. با مفهوم های مشابه و متضاد. با همه ی این زیادی اما محدودند، چون حروف محدودند. خیلی از مفاهیم بی کلمه موندن . نمی شه شرحشون داد. نمی شه توصیف و بازگوشون کرد. فقط می شه حس کرد … حس کرد که دچار یه مفهوم تازه شدی. مفهمومی که نمی تونی با کلمه ای اونو وصف کنی و به کسی توضیح بدی. مفهومی که برات می شه یه حس . حسی که تنها متعلق به خودته،

ادامه خواندن %s

فکر منطقی

بعضی وقت ها (که تو زندگی من زیاد هم هست) لحظه هایی پیش می یاد که توش احساسات بزرگی دارم ، احساساتی که با دارا بودن اونا می شه هر کاری کنم، و هر کاری هم می کنم. اما … اما نمی شه … چون همه چی که به من بستگی نداره. تو دنیایی که هیچی مطلق نیست موفق شدن تو کاری بستگی به خیلی پارامترها داره . پارامتر هایی که شاید اصلا به من مربوط نباشه. سال هاست که

ادامه خواندن %s

Site Footer